0623563981          ppmolenwaard@gmail.com        

Zorg Prestatie Model (ZPM)

Beste lezer,

Zorgprestatiemodel  (ZPM)

Vanaf januari 2022wordt de geestelijke gezondheidszorg anders gefinancierd, namelijk met het zorgprestatiemodel. Nog steeds is de psychologische zorg verzekerd vanuit de basisverzekering (18+), maar de invoering hiervan heeft wel invloed op je eigen risico.

In het huidige systeem wordt gewerkt met een DBC (diagnose behandel combinatie). Een DBC is een behandeltraject voor een bepaalde aandoening. Een DBC duurt max. 1 jaar. Na afloop krijgt de client de factuur en stuurt die naar de verzekering. 

Waarom een nieuw systeem? Het huidige systeem is weinig transparant en de facturen worden pas aan het einde van een traject verstuurd. Het systeem is complex en vergt veel administratie. Dus dat moet anders dachten ze. 

Wat gaat er veranderen? U krijgt de factuur eens per maand, waarop alles staat vermeld. Helaas is het dan ook zo dat het ieder jaar uw eigen risico gaat worden aangesproken. Waar dat met het DBC niet het geval was, is dat nu helaas wel zo.

Wat gaat er niet veranderen?  Het tarief blijft hetzelfde omdat het keurig past binnen de tarieven van de NZA. 

Met vriendelijke groet,

Helma van Tol

Contact