Behandelaanbod

Intakegesprek

Als u zich aanmeldt krijgt u een vragenlijst thuis gestuurd en zal er een intakegesprek plaatsvinden. In dit gesprek wordt er met u stil gestaan bij de reden van aanmelding, wordt er ingegaan op de klachten, uw levensverhaal en uw veranderingswensen. Na de intake zal er een eerlijk advies aan uw worden gegeven en met u samen zal een behandelplan worden opgesteld.

Psychologisch onderzoek

Psychologisch onderzoek is mogelijk zoals bijvoorbeeld intelligentieonderzoek, gezinsdiagnostisch onderzoek, speldiagnostische observatie of een persoonlijkheidsonderzoek.Verschillende therapievormen

Behandeling bestaat uit verschillende vormen van therapie. Het combineren van therapievormen levert veelal de beste resultaten op, omdat dan vanuit verschillende invalshoeken naar oplossingen kan worden gezocht. Het kan gaan om structurerende gesprekken en/of inzichtgevende gesprekken. Ook gezinsgesprekken behoren tot de mogelijkheden. Gedurende de behandeling kunnen geloofsaspecten aan bod komen die in relatie staat tot uw klachten en is er ruimte voor gebed als u dit wilt. Gedurende het traject krijgt u meerdere keren een digitale vragenlijst toegestuurd om uw proces te monitoren.

 

 

Aanmeldproblematiek

U kun zich aanmelden voor:

-Angsten
- Depressie en somberheid
- Spanningsklachten
- Trauma en rouw
- Werk- en burnout klachten
- Assertiviteitsproblemen
- Identiteitsproblemen
- Ouder-kind relatieproblemen
- Somatoforme klachten
- Milde persoonlijkheidsproblematiek
- Ontwikkelingsproblemen etc.